งาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Posted on Posted in AGRON NEWS

งาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

พันธุ์งาขาว พันธุ์งาดำ
– ซีพลัส 1 (C Plus 1) – มก. 18 (KU 18)
– ซีพลัส 2 (C Plus 2) – ซีเอ็ม-07 (CM-07)
– มก. 19 (KU 19)
– ซีเอ็ม-53 (CM-53)
สนใจสอบถามข้อมูลเมล็ดงาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร หรือหากต้องการสอบถามความรู้เรื่องการปลูกงา สามารถสอบถามได้ที่
อีเมล: agron.sesame.ku@gmail.com หรือ
ไลน์ไอดี (Line ID): sujinjen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *