ฝึกงานเฉพาะด้าน

This slideshow could not be started. Try refreshing the page or viewing it in another browser.

 

KU76 กับการฝึกงานเฉพาะด้านกับการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตพืชเศรษฐกิจในสถานีฝึกและหน่วยงานตั้งแต่เชียงใหม่จรดกระบี่ พ.ศ. 2562

*Credit: KU76 Legit Ticket Sites