• หัวหน้าโครงการ -- รศ.ดร.เอ็จ โสรบล
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -- กระทรวงพลังงาน
  • http://www.optd.project.ku.ac.th

 


 

 
  • หัวหน้าโครงการ -- รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -- บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด