งา

งาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Title

งาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

พันธุ์งาขาว                                      พันธุ์งาดำ

–  ซีพลัส 1 (C Plus 1)                           – มก. 18 (KU 18)

–  ซีพลัส 2 (C Plus 2)                           – ซีเอ็ม-07 (CM-07)

–  มก. 19 (KU 19)

–  ซีเอ็ม-53 (CM-53)

สนใจสอบถามข้อมูลเมล็ดงาพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร หรือหากต้องการสอบถามความรู้เรื่องการปลูกงา สามารถสอบถามได้ที่

อีเมล: agron.sesame.ku@gmail.com หรือ

ไลน์ไอดี (Line ID): sujinjen