โครงการบริการวิชาการ

 
  • หัวหน้าโครงการ — รศ.ดร.เอ็จ โสรบล
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง — กระทรวงพลังงาน
  • http://www.optd.project.ku.ac.th

 


 

  • หัวหน้าโครงการ — รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง — บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด